Wznowienia granic

GeoTeka

Wznowienie granic jest to proces polegająca na odtworzeniu uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych dotyczących granicy prawnej w terenie. Warunkiem koniecznym do wykonania wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych które jednoznacznie tą granicę określają. W przypadku braku takich dokumentów, bądź gdy granica nigdy nie była ustalana wykonuje się procedurę ustalenia granic.