Pomiary objętości mas ziemnych

GeoTeka

Pomiar wykonuje się odbiornikiem GNSS lub tachimetrem, a następnie na podstawie pomierzonych punktów geodeta opracowuje pomiar, którego wynikiem finalnym jest objętość danego obiektu. Najczęściej pomiarem takim są objęte hałdy ziemi, piasku lub innego kruszywa wykorzystywanego do budowy obiektów inżynierskich, wyrobiska, kopalnie odkrywkowe lub budynki dla określenia ich kubatury.