Geodezyjna obsługa inwestycji

GeoTeka

Zakres czynności geodezyjnych w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej (budowa budynku, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych) obejmuje:

  • wytyczenie: Wszystkie obiekty budowlane (budynki , sieci uzbrojenia terenu lub przyłącza do tej sieci , inne obiekty budowlane) podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonastwa geodezyjnego,
  • kontrolę: prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy,
  • inwentaryzację powykonawczą: Wszelkie działania, w wyniku których, zmienia się przestrzeń terenowa muszą być odnotowane w dokumentach geodezyjnych. Wyniki opracowań geodezyjnych są przedstawiane najczęściej w postaci map, na których odnotowywane są wszelkie zmiany przestrzenne.