Podziały i rozgraniczenia

GeoTeka

Podział polega na wydzieleniu z działki ewidencyjnej bądź nieruchomości, części gruntu oraz nadaniu jej nowego numeru i powierzchni. Podziału dokonuje się  w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku o warunki zabudowy wydane dla danej działki bądź w oparciu o przepisy odrębne.

 

  • Podziału dokonuje się najczęściej w celu przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji.
  • Podziału dokonuje się na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub z urzędu.