Inwentaryzacje powykonawcze

GeoTeka

Realizujemy pełen zakres pomiarów powykonawczych:

  • Budynków z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami, (usługa ta jest potrzebna do odbioru budynku i ujawnienia go w księgach wieczystych).
  • Sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
  • Innych obiektów budowlanych.