Geodeta Robakowo | Usługi geodezyjne na terenie Robakowa

Geodezja Robakowo

Zakres czynności geodezyjnych w Robakowie w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej na terenie Robakowa  (budowa budynku, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych) obejmuje:

  • wytyczenie: Wszystkie obiekty budowlane (budynki , sieci uzbrojenia terenu lub przyłącza do tej sieci , inne obiekty budowlane) podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonastwa geodezyjnego,
  • kontrolę: prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy,
  • inwentaryzację powykonawczą: Wszelkie działania, w wyniku których, zmienia się przestrzeń terenowa muszą być odnotowane w dokumentach geodezyjnych. Wyniki opracowań geodezyjnych są przedstawiane najczęściej w postaci map, na których odnotowywane są wszelkie zmiany przestrzenne.

 

Wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę zarówno małego domu, wielkiej hali przemysłowej czy infrastruktury wymagają wcześniejszego projektu wykonanego na aktualnej mapie do celów projektowych . Jest to dokument wykonywany przez geodetę uprawnionego, który odwzorowuje aktualną sytuację terenową i  odzwierciedla ją na mapie. Nasza firma wykonuje mapy w wersji analogowej (papierowej, folii) oraz cyfrowej (pliki CAD: dxf, dwg).